ความจำเป็นพื้นฐานในการใช้งาน Premium Time  
 

Premium Time 1/2

Premium Time 2/2

 
  ปัญหาโปรแกรม ถาม-ตอบ    
 

แอตเครื่องเพิ่มใหม่ไม่ได้,เชื่อต่อไม่ได้

 

LOG เวลาการทำงานไม่แสดง

 

 
 

เชื่อมต่อไม่ได้

 

ข้อมูลหน้ารายงานไม่แสดง / ข้อมูลก่อนพิมพ์ไม่ได

 

 
 

ข้อมูลเวลาหน้าคำนวนกะการทำงานเป็นวันหยุด

 

การอัพโหลดข้อมูลจากโปรแกรมไปเครื่องสแกน

 

 
 

ติดสิทธิ์ Admin เครื่องสแกน

 

Log เวลาการทำงานเต็ม

 

 
 

การตั้งเวลาเครื่องสแกนให้ตรงกับคอมพิวเตอร

 

การสำรองฐานข้อมูล

 

 
 

การใช้งาน Database เก่า

 

การส่งออกไฟล์จากโปรแกรม