การจัดการข้อมูล
จะมีเมนูข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1. เริ่มระบบใหม่
     คือการเริ่มระบบเพื่อการทำงานของระบบ โปรแกรมจะลบข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลพนักงานเช่น ลายนิ้วมือ ข้อมูลการบันทึกเวลา เพื่อลดการเก็บข้อมูลให้กับ Database ที่เป็นข้อมูลที่ไม่ได้ใช้จริง
2. การลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้ว
     คือ การลบข้อมูลการบันทึกเวลาที่มีอยู่ในระบบ Database ซึ่งจะไม่เกี่ยวกับการลบข้อมูลที่เครื่องบันทึกเวลา
     เมื่อคลิกลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้ว จะปรากฎหน้าต่างการลบข้อมูลนี้ขึ้นมาดังนี้ จะเป็นการลบข้อมูล
     2.1 ข้อมูลการลงเวลาทำงาน คือข้อมูลการบันทึกเวลาทำงานของพนักงานที่มาจากการ ดาวร์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
     2.2 ข้อมูลการเข้าใช้งานของระบบ คือ การลบการบันทึกการเข้าใช้งานของโปรแกรม HIP Time 2011
3. สำรองข้อมูล
     คือ การสำรองข้อมูล Database ที่ต้องการเก็บไว้ในกรณีข้อมูลที่ใกล้เต็ม หรือเครื่องคอมพิวเตอร์มีปัญหาและต้องการเก็บข้อมูลเก่าๆเก็บไว้สามารถเลือกการสำรองข้อมูลดังเมนูนี้เลย
4. นำเข้าจากโปรแกรมรุ่นเก่า
     คือการนำเข้าข้อมูลพนักงาน จากโปรแกรมรุ่นเก่า Hip Time Attendance Management จะนำเข้าเพียงข้อมูลทั่วไปของพนักงานเท่านั้น