การติดตั้งโปรแกรม HIP Time 2011
1. เมื่อนำแผ่น CD ที่ได้มาพร้อมกับหนังสือ "คู่มือการใช้งานโปรแกรม HIP Time 2011" ใส่เข้าไปในDrive CD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์ แล้วรอจนกว่าหน้าจอติดตั้งโปรแกรมรันขึ้นมาโดยอัติโนมัติ(หากโปรแกรมชุดการติดตั้งไม่รันขึ้นมาโดยอัติโนมัติ ให้เข้าไปที่ Drive CD-ROM นั้น แล้ว ดับเบิลคลิกหรือ คลิกขวาแล้วเลือก "Explorer" แล้วหาไฟล์ที่ชื่อว่า Setup.exe จากนั้นดับเบิลคลิกเพื่อเริ่มการติดตั้งตัวโปรแกรม) หลังจากที่โปรแกรมชุดติดตั้งรันขึ้นมา หรือหลังจากดับเบิลคลิกไฟล์ที่ชื่อ Setup.exe แล้ว โปรแกรมจะติดตั้งโปรแกรพื้นฐานเช่น Microsoft Frameworks 3.5 และ Crystal Reportให้หากเครื่องมีอยู่แล้วจะขึ้นหน้าต่างเริ่มการติดตั้ง
2. เลือกตำแหน่งการติดตั้งโปรแกรม HIP Time 2011 โดยทั่วไปจะใช้ที่ C:\Program Files\HIP Time 2011\
3. โปรแกรมจะแสดงการยืนยันการติดตังไปยังคอมพิวเตอร์
4. โปรแกรมจะดำเนินการติดตั้งโดยอัตโนมัติ
 
5. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จแล้วให้ทำการคลิก Close เพื่อออกจากหน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม เสร็จสิ้นในส่วนของการติดตั้งโปรแกรม