การติดตั้งโปรแกรม HIP Time 2011
1. บริษัท
     คือ การกำหนดข้อมูลหรือรายละเอียดของบริษัท เช่น ชื่อบริษัท รูปภาพ และข้อมูลรายละเอียดอื่นๆ
     เมื่อคลิกเมนูบริษัทแล้วจะปรากฎหน้าต่างดังนี้ สามารถสร้างบริษัทย่อยๆ ได้หลายบริษัท แต่บริษัทเริ่มต้นไม่สามารถลบได้ แต่สามารถแก้ไขข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ได้
2. จัดการแผนก
     เมนูการจัดการแผนก คือ เมนูการจัดการการแผนกโดยเลือกเมนู ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่างๆ แล้วเลือกเมนู
     แล้วจะปรากฏหน้าต่างดังนี้
     การเพิ่มแผนกใหม่เพื่อจัดกลุ่มพนักงานให้อยู่ในแผนก เพิ่มโดยการคลิก “เพิ่มแผนก” จะแสดงหน้าต่างดังนี้ แล้วทำการเลือกบริษัทที่ต้องการเพิ่มแผนก เมื่อใส่รายชื่อ แผนกแล้วคลิก ตกลง เพื่อเพิ่มแผนก
     เมื่อเพิ่มแผนกเรียบร้อยแล้ว สามารถย้ายพนักงานไปยังแผนกต่างๆๆได้โดยการ
     o เลือกพนักงานที่ต้องการ ให้ขึ้นเป็นแถบสีเขียว หรือกดปุ่ม Ctrl แล้วคลิกเอาเฉพาะบางคน
     o คลิก ย้ายพนักงาน จากนั้นคลิกเลือกแผนกที่ต้องการย้าย
     o คลิก ตกลง เพื่อยอมรับการย้ายพนักงาน ดังรูป
เมื่อดูที่ ฝ่ายขาย พนักงานที่เลือกก่อนหน้านี้ก็จะมาแสดงภายไต้แผนกฝ่ายขายตามต้องการ ดังรูป
3. การจัดการประเภทการลา
     คือ การบันทึกค่าเริ่มต้นของประเภทการลาของพนักงานขององค์กร เช่น การลาป่วย การลากิจ การลาพักร้อน เป็นต้น
     เมื่อคลิกปุ่ม เมนู การจัดการประเภทการลา จะปรากฏหน้าต่างดังนี้ สามารเพิ่มรูปแบบการลาต่างๆ ตามบริษัทหรือองค์กรได้มีการกำหนดไว้
4. วันหยุดประจำปี
     คือ เป็นการลงข้อมูลเบื้องต้นของวันหยุดประจำปี ในแต่และปีซึ่งมีผลกับการคำนวนรายงาน ขาด ลา มาสาย ของรายงาน ในกรณีวันทำงานตรงกับวันหยุดประจำปีแต่ไม่มีกางลงวันหยุดประจำปีไว้ เมื่อรายงานแสดงออกมาก็จะแสดงรายงานเป็น ขาดงาน การเพิ่มไปที่เมนู ปรับปรุงข้อมูล/ตั้งค่าต่างๆ -> วันหยุดประจำปี
     จะปรากฏหน้าต่างเพื่อลงบันทึกวันหยุดประจำปี ดังรูป
5. ตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล
     คือ การตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูลซึ่งโปรแกรม HIP Time 2011 ใช้ฐานข้อมูลชื่อ att2011.mdb ดังนั้นการเชื่อมต่อตั้งเลือกให้ถูต้อง แล้วเลือกเมนู “ตั้งค่าเลือกฐานข้อมูล” ในกรณีต้องการเปลี่ยนฐานข้อมูล
     แล้วจะปรากฎหน้าต่างดังต่อไปนี้
     ใน Tab Provider ให้เลือก Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider เพื่อเลือกการเชื่อมต่อฐานข้อมูลที่เป็น Access Database แล้วใน Tab Connection เลือกตำแหน่ง Database ที่ชื่อ att2011.mdb แล้วคลิกปุ่ม Test Connection เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อ
6. Language
     คือ เมนูการเปลี่ยนภาษาการใช้งานดังรูป
7. Auto Download
     คือ การตั้งการดาวร์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลา ดังรูป
มี Tab ข้อมูลดังต่อไปนี้
เครื่องบันทึกเวลา คือ การเลือกเครื่องบันทึกเวลาที่ต้องการตั้งเป็นดาวร์โหลดอัติโนมัติ
ช่วงเวลาการดำเนินการ คือ การระบุวันที่และเวลาที่ต้องการ ดาวร์โหลดข้อมูลการบันทึกเวลา
ตั้งค่าการดาวน์โหลด คือการตั้งค่าการดาวร์โหลดข้อเฉพาะมูลใหม่ หรือข้อมูลทั้งหมดที่เป็นข้อมูลการบันทึกเวลา
ตั้งค่าฐานข้อมูล คือ การเปลี่ยนตำแน่งฐานข้อมูลที่ต้องการระบุ
เมื่อทำการตั้งค่าต่างๆเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม เริ่มดาวร์โหลดอัติโนมัติ ได้เลย