ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และคู่มือต่างๆ ได้ดังนี้

  HIP TIME Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
HIPTIME 4.0 (For Series S)   Download        

  Car Park Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
1 คู่มือ Remote-CMHD            
2 คู่มือการใช้งาน Barrier CMHD Series            
3 คู่มือการใช้งาน Barrier CMW Series            
4 Manual Reader Longer CMLQ860,890 - July,2016            
5 Swing gate CMD701            
6 Swing gate CMD702            
7 Diagram CMB306X      
   
8 คู่มือการใช้งาน Barrier cmb306x            

  Finger Scan Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
9 HIP Premium Time for Series 8 2.0.4 (21/06/2016)
คำชี้แจง
10 HIP Premium Time for Series U 2.0.4 (19/12/2017)
คำชี้แจง
11 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2  
12 HIP Premium Time for Series U 2.0.2  
13

สรุปการโอนลายนิ้วมือระหว่างเครื่องสแกนของ Seires U ผ่านโปรแกรม PremiumTime

           
14 HIP Premium Time G2 1.3.6
คู่มือ
 
15 HIP Premium Time 1.3.7  
16 การตั้งค่า DNS สำหรับเครื่อง Fingerprint        
-
 
17 HIP Time Attendance 2011 2.7.4  
18 HIP Time Attendance 2011 2.7.4  
C28T
19 Time Attendance v4.8.5 4.8.5
TH
คู่มือ
 
-
U300C
20 Attendance Management 2008 4.8.3 Build 132
-
 
-
21 แก้ภาษา Error ของ Attendance Management 2008          
22 Attendance Management 2008 3.6.6 Build 9  
-
23 HIP Device Management 2.2 Build 6/9/2010  
-
24 HIP E-Clocking 2.1.016  
25 HIP E-Clocking 2.1.015  
26 HIP E-Clocking 2.1.013  
27 HIP E-Clocking 2.1.006  
28 Fingerprint CM5000 1.8
-
 
-
29 HIP Time SMS Solution -
EN
TH
คู่มือ
 
-
C100
30 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.0
EN
TH
คู่มือ
 
-
31 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.1.6671
EN
TH
คู่มือ
 
-
32 Export text data to Excel Only -        
-
33 คู่มือการต่อเครื่อง ACCESS 2 เครื่อง In/Out -
-
 
-
All Finger Scan Device Group
34 คู่มือการเชื่อมต่อแบบ DNS -
EN
 
-
All Finger Scan Device Group
35 Driver G-Series 2 -
 
-
36 Driver G-Series 6 -
 
-
37 Driver G-Series 8 -
 
-

38

AccessDatabaseEngine 32 bit -
 
-
All Finger Scan Device Group
39 AccessDatabaseEngine 64 bit -
 
-
All Finger Scan Device Group
40 Driver USB CMI820 -    
-
41 Figner Line .  
-
42 คู่มือการใช้งาน Ci690S Fingerprint    
   
43 Wiring Diagram CMi821-CIcam Intercom May,2016      
   
44 คู่มือการใช้งาน CMI-681S      
 
45 คู่มือการใช้งาน CMI-682S      
   
46 คู่มือการใช้งาน CMi686            
47 คู่มือการใช้งาน CMi688            
48 คู่มือการใช้งาน CMI-689            
49 คู่มือการใช้งาน CMI-683S      
   
50 คู่มือเเครื่อง cm236,237,238            
51 คู่มือการใช้งาน Ci 805U      
 
52 คู่มือการใช้งาน ci 806U        
 
53 คู่มือการใช้งาน CMi810U            
54 คู่มือการใช้งาน CMi816U            
55 คู่มือการใช้งาน CMi819U            
56 คู่มือการใช้งาน CMi817U        
 
57 คู่มือการใช้งาน CMI818            
58 คู่มือการใช้งาน CMI812            
59 คู่มือการใช้งาน CMi221            

60

คู่มือการใช้งาน CMi220            

  Face Scan Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
61 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2  
62 HIP Premium Time Face Scan 1.1.2  
CMIF60
63 HIP Face Scan Premium Time Attendance 1.1.2 Build 150714
EN
TH
คู่มือ
 

64

Face Scan F302 1.0
คู่มือ
 
-
CMIF 20
65 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F63S      
   
66 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F65S      
   
67 คู่มือการใช้งาน Face scan CMiF66S            
68 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F68S            
69 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMiF69S      
   

  Guard Tour Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
70 Patrol Management System (GT4) 1.1.1
-
 
-
GT4, GT4/1
71 Patrol Management System (GT9) Magnet Only  
-
GT9
72 Patrol Management System (GT11) Magnet Only  
GT11
73 All New setup GT11 (Magnet)          
74 DriverGT11      
GT11
75 Patrol Management System (GT13)       GT13
76 manual for GT9 software            
77 GT9 reader manual            

78 CCTV Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
79 Series CMX70xx  
EN
     
80 Series CMX71xx  
EN
     
81 Series CMPH 75xx  
EN
     
82 Series CMR 68xx          
83 Series CMR 69xx  
EN
     
84 Series CML 90xx  
EN
     
85 Series CMX 81xx  
EN
     
86 Series CMX 82xx  
EN
     
87 Series CMT (IP Cam+NVR)  
EN
คู่มือ
     
88 CMS1  
EN
     
89 CMS2  
EN
     
90 CMS3(New)  
EN
 
 
91 CMS5  
EN
       
92 CMS21  
EN
       
93 CMD6104W            
94 CMD6204W            
95 CMV1  
EN
     
96 CMV2            
97 CMV3            
98 Series CMTV (IP Cam+NVR)  
EN
     
99 CMT-NH6232ISA-G            
100 Star light  
         

  Access Control Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
101 IC Card 6.8 6.8
คู่มือ
 
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
102 IC Card 6.9 6.9
คู่มือ
 
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
103 Wiegand Access Control 7.75
TH / EN
 
-
Wiegand series L
104 Wiegand Access Control 5.33  
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
105 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 1002      
-
Wiegand 1002
106 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 2002      
-
Wiegand 2002
107 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 4001      
-
Wiegand 4001
108 คู่มือ Remote-CMHD            
109 คู่มือการใช้งาน Ci100S            
110 คู่มือการใช้งาน CMG250            
111 คู่มือการใช้งาน CMG260            
112 คู่มือการใช้งาน CMG270            
113 คู่มือการใช้งาน CMG280            
114 คู่มือการใชงาน CMG290            
115 คู่มือการใชงาน CMG291            
116 คู่มือการใชงาน CMG292            
117 คู่มือการใช้งาน CMG300            
118 คู่มือการใช้งาน Energy Switch            
119 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Access Control V5.33            
120 คู่มือ Autodoor Ley2012 Manual            

  Hotel Lock Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
121 RF Card Lock V13.05.03 13.05.03  
-
122 คู่มือการใช้งาน Hotel Lock New        
 
123 Program Hotel Lock 6.9    
 

  Wireless Lock Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
124 Wireless Lock Manual ,May 2017 2017
 
-

  Service Application Version Link Download   Diagram    
125 Crystal Report Engine for Client 2008
-
       
126 Framework 3.5 for xp, 7
(32/64 bit)
-
-
       
127 Framework 3.5 for Windows 8
(32/64 bit)
-
-
       
128 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 4          

  Metal Detect Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
129 Hand Held CMD160          
130 Hand Held CMD200          
131 Hand Held CMD3003B1          
132 WalkThrough CMX2101-A2          
133 WalkThrough CMX2101LCD          
               

  GPS Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
134 คู่มือการติดตั้ง GPS          
135 คำสั่งของอุปกรณ์ GPS          

คู่มือ HIP Cloud

  Metal Detect Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
136 Easy Package A          
137 DIY Package B          
138 Wifi Package C          
139 Wifi Package D          
140 Premium Package E          
141 Platinum Package F    
คู่มือ
     
142 Wisdom Package G    
คู่มือ