ท่านสามารถดาวน์โหลดซอฟท์แวร์และคู่มือต่างๆ ได้ดังนี้

  Car Park Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
1 คู่มือ Remote-CMHD            
2 คู่มือการใช้งาน Barrier CMHD Series            
3 คู่มือการใช้งาน Barrier CMW Series            
4 Manual Reader Longer CMLQ860,890 - July,2016            
5 Swing gate CMD701            
6 Swing gate CMD702            
7 Diagram CMB306X        
   

  Finger Scan Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
8 HIP Premium Time for Series 8 2.0.4 (21/06/2016)  
คำชี้แจง
9 HIP Premium Time for Series U 2.0.4 (19/12/2017)  
คำชี้แจง
10 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2  
11 HIP Premium Time for Series U 2.0.2  
12

สรุปการโอนลายนิ้วมือระหว่างเครื่องสแกนของ Seires U ผ่านโปรแกรม PremiumTime

           
13 HIP Premium Time G2 1.3.6
คู่มือ
 
14 HIP Premium Time 1.3.7  
15 การตั้งค่า DNS สำหรับเครื่อง Fingerprint        
-
 
16 HIP Time Attendance 2011 2.7.4  
17 HIP Time Attendance 2011 2.7.4  
C28T
18 Time Attendance v4.8.5 4.8.5
TH
คู่มือ
 
-
U300C
19 Attendance Management 2008 4.8.3 Build 132
-
 
-
20 Attendance Management 2008 3.6.6 Build 9  
-
21 HIP Device Management 2.2 Build 6/9/2010  
-
22 HIP E-Clocking 2.1.016  
23 HIP E-Clocking 2.1.015  
21 HIP E-Clocking 2.1.013  
25 HIP E-Clocking 2.1.006  
26 Fingerprint CM5000 1.8
-
 
-
27 HIP Time SMS Solution -
EN
TH
คู่มือ
 
-
C100
28 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.0
EN
TH
คู่มือ
 
-
29 RIMS (Windows XP, 7) 1.0.1.6671
EN
TH
คู่มือ
 
-
30 Export text data to Excel Only -        
-
31 คู่มือการต่อเครื่อง ACCESS 2 เครื่อง In/Out -
-
 
-
All Finger Scan Device Group
32 คู่มือการเชื่อมต่อแบบ DNS -
EN
 
-
All Finger Scan Device Group
33 Driver G-Series 2 -
 
-
34 Driver G-Series 6 -
 
-
35 Driver G-Series 8 -
 
-

36

AccessDatabaseEngine 32 bit -
 
-
All Finger Scan Device Group
37 AccessDatabaseEngine 64 bit -
 
-
All Finger Scan Device Group
38 Driver USB CMI820 -    
-
39 Figner Line .  
-
40 คู่มือการใช้งาน Ci690S Fingerprint    
   
41 Wiring Diagram CMi821-CIcam Intercom May,2016      
   
42 คู่มือการใช้งาน CMI-681S      
 
43 คู่มือการใช้งาน CMI-682S      
   
44 คู่มือการใช้งาน CMi688            
45 คู่มือการใช้งาน CMI-689            
46 คู่มือการใช้งาน CMI-683S      
   
47 คู่มือเเครื่อง cm236,237,238            
48 คู่มือการใช้งาน Ci 805U      
 
49 คู่มือการใช้งาน ci 806U        
 
50 คู่มือการใช้งาน CMi810U            
51 คู่มือการใช้งาน CMi816U            
52 คู่มือการใช้งาน CMi817U        
 
53 คู่มือการใช้งาน CMI818            
54 คู่มือการใช้งาน CMI812            
55 คู่มือการใช้งาน CMi221            

56

คู่มือการใช้งาน CMi220            

  Face Scan Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
57 HIP Premium Time for Series 8 2.0.2  
58 HIP Premium Time Face Scan 1.1.2  
CMIF60
59 HIP Face Scan Premium Time Attendance 1.1.2 Build 150714
EN
TH
คู่มือ
 
60 Face Scan F302 1.0
คู่มือ
 
-
CMIF 20
61 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F63S      
   
62 คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F65S      
   
  คู่มือการใช้งานเครื่อง Face scan CMI-F68S            

  Guard Tour Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
63 Patrol Management System (GT4) 1.1.1
-
 
-
GT4, GT4/1
64 Patrol Management System (GT9) 5.1.1  
-
GT9
65 Patrol Management System (GT9) Magnet Only  
-
GT9
66 Patrol Management System (GT11)    
GT11
67 Patrol Management System (GT11) Magnet Only  
GT11
68 DriverGT11      
GT11
69 Patrol Management System (GT13)       GT13
70 manual for GT9 software            
71 GT9 reader manual            

  CCTV Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
72 Series CMX70xx  
EN
     
73 Series CMX71xx  
EN
     
74 Series CMPH 75xx  
EN
     
75 Series CMR 68xx          
76 Series CMR 69xx  
EN
     
77 Series CML 90xx  
EN
     
78 Series CMX 81xx  
EN
     
79 Series CMX 82xx  
EN
     
80 Series CMT (IP Cam+NVR)  
EN
คู่มือ
     
81 CMS1  
EN
     
82 CMS2  
EN
     
83 CMS3  
EN
 
 
84 CMS5  
EN
     
85 CMD6104W            
86 CMD6204W            
87 CMV1  
EN
     
88 CMV2            
89 CMV3            
90 Series CMTV (IP Cam+NVR)  
EN
     
  CMT-NH6232ISA-G            

  Access Control Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
91 IC Card 6.8 6.8
คู่มือ
 
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
92 IC Card 6.9 6.9
คู่มือ
 
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
93 Wiegand Access Control 7.75
TH / EN
 
-
Wiegand series L
94 Wiegand Access Control 5.33  
-
Wiegand 1002, 2002, 4001
95 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 1002      
-
Wiegand 1002
96 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 2002      
-
Wiegand 2002
97 การเชื่อมต่อWiegand Accesscontrol 4001      
-
Wiegand 4001
98 คู่มือ Remote-CMHD            
99 คู่มือการใช้งาน Ci100S            
100 คู่มือการใช้งาน CMG250            
101 คู่มือการใช้งาน CMG260            
102 คู่มือการใช้งาน CMG270            
103 คู่มือการใช้งาน CMG280            
104 คู่มือการใชงาน CMG290            
105 คู่มือการใช้งาน CMG300            
106 คู่มือการใช้งาน Energy Switch            
107 คู่มือการใช้งานโปรแกรม Access Control V5.33            

  Hotel Lock Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
108 RF Card Lock V13.05.03 13.05.03  
-
109 คู่มือการใช้งาน Hotel Lock New        
 
110 Program Hotel Lock 6.9    
 

  Wireless Lock Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
111 Wireless Lock Manual ,May 2017 2017
 
-

  Service Application Version Link Download   Diagram    
112 Crystal Report Engine for Client 2008
-
       
113 Framework 3.5 for xp, 7
(32/64 bit)
-
-
       
114 Framework 3.5 for Windows 8
(32/64 bit)
-
-
       
115 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 4          

  Metal Detect Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
116 Hand Held CMD160          
117 Hand Held CMD200          
118 Hand Held CMD3003B1          
119 WalkThrough CMX2101-A2          
120 WalkThrough CMX2101LCD          
               

  GPS Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
121 คู่มือการติดตั้ง GPS          
122 คำสั่งของอุปกรณ์ GPS          

คู่มือ HIP Cloud

  Metal Detect Version Link Download Link คู่มือ Diagram Video ชื่อรุ่นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้
123 Easy Package A          
124 DIY Package B          
125 Wifi Package C          
126 Wifi Package D          
127 Premium Package E          
128 Platinum Package F    
คู่มือ
     
129 Wisdom Package G    
คู่มือ